ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Πρύτανης

Πρόεδρος είναι ο κ. Παναγιώτης Τζιώνας, καθηγητής του Τμήματος…

Αντιπρυτάνεις ΑΤΕΙΘ

Αγγελόπουλος Σταμάτης: Αντιπρύτανης ΑΤΕΙ-Θ
Αδαμίδης Παναγιώτη…