ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Πρόεδρος

Πρόεδρος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης, καθηγητής του Τμή…

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι…