Τμήμα ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  έχει στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στελεχών ανώτερου επιπέδου, εξειδικευμένων στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή και στη φροντίδα για υγιή ανάπτυξη βρεφών και μικρών παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την εξάμηνη πρακτική άσκηση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων αγωγής μικρών παιδιών και εκπόνηση εργασιών. Έτσι, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και  παιδαγωγικές γνώσεις, στο αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας παιδιών της προσχολικής ηλικίας, δηλαδή, μέχρι τα έξι χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες: Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β’

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και  εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας, από δύο μηνών, μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο και γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της βρεφονηπιοκομίας. Έτσι, έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη σε κέντρα βρεφών και νηπίων, καθώς και σε νηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας (νηπιαγωγείο), είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε αντικείμενα και δραστηριότητες, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες: Π.Δ. 523/1991(Φ.Ε.Κ.203/24-12-91/τ.Α’)

Επίπεδο του τίτλου:

  • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
  • Επίπεδο  5A(ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

  • Διάρκεια σε έτη: 4
  • Εβδομάδες κατ’έτος: 38
  • Διδακτικές Μονάδες ECTS: 240
  • Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6.000
  • Πρακτική Άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0