Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος του Τμήματος Αυτοματισμού είναι μηχανικός ικανός στην εφαρμογή της θεωρίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε συστήματα παραγωγικών διεργασιών, λόγω του ότι διαθέτει πλατιές γνώσεις ηλεκτρονικής, μηχατρονικής και προγραμματισμού Η/Υ.  Ειδικότερα ο απόφοιτος:

 • Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και χειρισμού ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, υδραυλικών και πνευματικών μηχανών κλπ., καθώς και τον αυτόματο έλεγχο αυτών.  Επίσης διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα σχετιζόμενη προς τον αυτόματο έλεγχο.
 • Πραγματοποιεί αξιολογήσεις και επιμετρήσεις έργων, οι οποίες ανήκουν σε συστήματα που περιέχουν στοιχεία αυτόματου ελέγχου.
 • Πραγματοποιεί εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε εγκαταστάσεις συστημάτων από τα ανωτέρω.
 • Συντάσσει και επιβλέπει μελέτες έργων και εργασιών που αφορούν σε συστήματα αυτόματου ελέγχου ή γενικότερα, συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υπολογιστικά, μηχανοτρονικά κλπ., στα πλαίσια δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος εταιρειών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 • Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και αναπροσαρμόζει υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, μικροελεγκτές, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs), προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές CNC, ρομποτικές συσκευές, και γενικώς εξοπλισμό που υλοποιεί μεθόδους και αλγορίθμους αυτόματου ελέγχου.
 • Μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να δίνει λύσεις σε προβλήματα της παραγωγής που χρειάζονται την εισαγωγή της τεχνολογίας του αυτοματισμού και έχει τις προϋποθέσεις, με την κατάλληλη ειδίκευση, να προχωρήσει σε νέα πεδία αυτοματισμού.

Σαν μηχανικός παραγωγής, ο απόφοιτος του Τμήματος Αυτοματισμού έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι των μηχανικών με κλασσικές ειδικότητες.

 • Τη γνώση της νέας τεχνολογίας στην οποία στηρίζεται η παραγωγή
 • Μια σφαιρική εκπαίδευση που του επιτρέπει να κατανοεί τα επιμέρους τεχνολογικά προβλήματα του εργοστασίου και των παραγωγικών διεργασιών ευρύτερα.

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο ΤεχνικούΕπαγγελματικού Λυκείου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς :

Τα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο θα έπρεπε να έχουν καθοριστεί από το ΥΠ.ΕΠ.Θ. πράγμα το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί με ευθύνη του υπουργείου.

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο 5A (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’ έτος: 38
 • Διδακτικές μονάδες ECTS: 240
 • Συνολικός φόρτος εργασίας: 6000 ώρες
 • Πρακτική άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια των σπουδών
 • Πτυχιακή εργασία: Υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές :

Το πτυχίο του τμήματος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος

Επικοινωνία:

0