Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής με βάση τις εξειδικευμένες, επιστημονικές και τεχνολογικές – κλινικές γνώσεις και ικανότητες που αποκτούν στην εκπαίδευση, μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά ως Μαίες – τες και ως βασικοί παράγοντες ασφαλούς μητρότητας στους ακόλουθους τομείς :

 • Αυτοδύναμα (ελεύθερη άσκηση μαιευτικού επαγγέλματος) ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Στην πρωτοβάθμια φροντίδα : Κ.Υ. Περιφερειακά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Κέντρα και Τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού, μονάδες μεταφοράς επειγόντων Μαιευτικών – Γυναικολογικών και Νεογνικών περιστατικών.
 • Δευτεροβάθμια φροντίδα και Τριτοβάθμια φροντίδα σε γενικά και ειδικά νοσοκομεία : Μαιευτικά Τμήματα (αίθουσες τοκετών, εξωτερικά ιατρεία, τμήματα λεχωϊδων, φυσιολογικά νεογνά, μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, μονάδες κυήσεως υψηλού κινδύνου, προγεννητικός έλεγχος, ειδικά εξωτερικά ιατρεία (στειρότητας, νεογνικής εφηβικής γυναικολογίας, προληπτικής ιατρικής).
 • Γυναικολογικά τμήματα, χειρουργεία, ογκολογικά, κέντρα μαστού, κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων, κυτταρολογικά εργαστήρια.
 • Στην εκπαίδευση : στα τμήματα Μαιευτικής, στην Μέση Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ ως εκπαιδευτικός σε θέματα της αρμοδιότητας τους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή εργασία και έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Περισσότερες πληροφορίες : Υ.Α. Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ.  1622/18-8-99/τ.β΄ (Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και URL : www.teithe.gr

Απαιτήσεις εισαγωγής: 

 • Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού
 • Εκπαιδευτηρίου (ποσοστό εισαγωγής 10%) και εξετάσεις.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Εγγραφή στο Μητρώο Συλλόγου Μαιών – των, βασική προϋπόθεση για :

 • Άδεια άσκησης Μαιευτικού επαγγέλματος.
 • Καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με Π.Δ. 351/14-6-89 ΦΕΚ 159.
 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ. Ν. 80/154
 • Δυνατότητα εγγραφής σε όλα τα σωματεία, επιστημονικούς συλλόγους Μαιών – των της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες : Π.Δ. 351/14-6-89 (ΦΕΚ 159)

Επίπεδο του τίτλου:

 • Βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor)
 • Επίπεδο 5 Α (ταξινόμηση συστήματος ISCED της UNESCO)

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος :

 • Διάρκεια σε έτη: 4
 • Εβδομάδες κατ’ έτος: 38
 • Διδακτικές μονάδες ECTS: 240
 • Συνολικός φόρτος εργασίας: 6.000 ώρες
 • Πρακτική άσκηση: Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές :

Το πτυχίο του Τμήματος παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος.

Επικοινωνία:

0