Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων με τις ειδικές κατευθύνσεις της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ αποτελεί μέρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τετραετούς διάρκειας, περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση και οδηγεί σε «Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων». Το Πρόγραμμα Σπουδών διαιρείται από το 2ο έτος παρακολούθησης στις ειδικότερες κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Η αποστολή της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να αναπτύξει ανθρώπινους πόρους, να δημιουργήσει, να επεκτείνει και να μεταδώσει γνώση σχετική με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, ανταγωνιστικότητας, και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Το όραμα του Προγράμματος και των ειδικότερων κατευθύνσεων «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Μάρκετινγκ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο στηρίζεται όλο και περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών ικανών να ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές ανάγκες, δίνοντας έμφαση στη γνώση, την προσαρμοστικότητα και την ευρηματικότητα. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα διαχείρισης επιλογών, ενώ παράλληλα παρέχει επιστημονικά θεμέλια στη διοίκηση και το μάρκετινγκ, καθώς και ικανότητες αποτελεσματικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Επικοινωνία:

0