Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ειδικότερα, με τη χρήση των βιολογικών, χημικών, φυΤο σικών, μηχανικών και οικονομικών επιστημών καθώς και των τεχνολογιών πληροφόρησης, μελετώνται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο τα εξής:

  • η φύση των τροφίμων και των αιτιών αλλοίωσης τους,
  • οι μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης τους,
  • ο έλεγχος, η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας τους καθώς και η ανάπτυξη ...
Continue Reading →
0