Τμήμα ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  έχει στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στελεχών ανώτερου επιπέδου, εξειδικευμένων στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή και στη φροντίδα για υγιή ανάπτυξη βρεφών και μικρών παιδιών από ...

Continue Reading →
0