Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής εκπαιδεύει και καταρτίζει πολυδύναμους νοσηλευτές, υπεύθυνους για την φροντίδα του ανθρώπου –υγιούς και ασθενή- την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας. Περισσότερες πληροφορίες στο Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α 159/14-6-89). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. ...

Continue Reading →
0