Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η φοίτηση στο Τμήμα Οχημάτων καλύπτει την ανάπτυξη και τις εφαρμογές της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, της Ηλεκτρονικής και άλλων συναφών τεχνολογικών επιστημών στο εφαρμοσμένο γνωστικό αντικείμενο των Οχημάτων. Ο προσανατολισμός των σπουδών στην εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων παρέχει στους πτυχιούχους του Τμήματος το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για όλους τους τομείς παραγωγής και υπηρεσιών που σχετίζονται με οχήματα εδάφους. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, ομαδικές ή ατομικές εργασίες, και εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές ...

Continue Reading →
0