Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος του Τμήματος Αυτοματισμού είναι μηχανικός ικανός στην εφαρμογή της θεωρίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε συστήματα παραγωγικών διεργασιών, λόγω του ότι διαθέτει πλατιές γνώσεις ηλεκτρονικής, μηχατρονικής και προγραμματισμού Η/Υ.  Ειδικότερα ο απόφοιτος:

  • Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και χειρισμού ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, υδραυλικών και πνευματικών μηχανών κλπ., καθώς και τον αυτόματο έλεγχο αυτών.  Επίσης διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα σχετιζόμενη προς τον αυτόματο έλεγχο.
  • Πραγματοποιεί αξιολογήσεις και επιμετρήσεις έργων, οι οποίες ανήκουν σε συστήματα που ...
Continue Reading →
0