Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη, ικανά να αξιολογούν τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες του γνωστικού τους πεδίου, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, με σκοπό τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, την ανακούφιση από τον πόνο και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Παράλληλα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας προάγει και την εφαρμοσμένη έρευνα, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη των στελεχών του. Γενικότερα οι Φυσικοθεραπευτές συνεισφέρουν στη ...

Continue Reading →
0