Τμήμα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα Αισθητικής-Κοσμητολογίας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται στην αποκατάσταση δερματικών προβλημάτων που οφείλονται σε ενδοκρινικά προβλήματα με την χρήση ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέσων.  Επίσης, βελτιώνει και καλύπτει αισθητικές βλάβες με εξειδικευμένες τεχνικές επικάλυψης.  Τέλος η Κοσμητολογία στοχεύει στην παραγωγή, επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας καλλυντικών σκευασμάτων.

Επαγγελματικό καθεστώς:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ως Αισθητικοί-Κοσμητολόγοι σε όλους τους ...

Continue Reading →
0