Τμήμα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Διατροφολόγοι-Διαιτολόγοι σε τομείς όπως σχεδιασμός, προγραμματισμός, επίβλεψη και υποστήριξη της εκτέλεσης προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσμού σε χώρους μαζικής σίτισης, εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές μονάδες, εφαρμογή ειδικών μεθόδων διατροφικής υποστήριξης (εντερική και παρεντερική διατροφή), σχεδιασμός και εφαρμογή διατροφικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της πρόληψης ...

Continue Reading →
0