ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019/20 ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Tα δικαιολογητικά των Κυπρίων Φοιτητών για χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019/20  μπορούν να σταλούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (γραφείο Σίτισης) μέχρι 30/9/2020.

Ταχυδρομική Διεύθυνση :  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας,    Τ.Κ. 57 400  Σίνδος Θεσσαλονίκη

Δείτε συνημμένα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα Σ

0