ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εγγράφηκαν από μετεγγραφή για το
ακαδ.έτος 2019/20 και ενδιαφέρονται για ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

να προσκομίσουν μέχρι τις 31/1/2020 στο γραφείο Σίτισης
(ισόγειο ΣΔΟ) ΑΙΤΉΣΗ με τα απαραίτητα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

 1. ΄Eντυπη αίτηση
  (δίνεται από το γραφείο)
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία
  διαβατηρίου  και άδεια παραμονής (για
  αλλοδαπούς φοιτητές)
 3. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018
 5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από
  δήμο ή κοινότητα, απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, κλπ)
 6. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή  που σπουδάζει (μέχρι το 12ο
  εξάμηνο φοίτησης)
 7. Πολύτεκνοι:  Πιστοποιητικό από Α.Σ.Π.Ε.
 8. ΄Ανεργος γονέας: Bεβαίωση
  επιδότησης από ΟΑΕΔ
 9. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ : Πιστοποιητικό από Υγειονομική Επιτροπή
 10. Ορφανοί:  Ληξιαρχική
  Πράξη Θανάτου

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

0