ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019/20

Eνημερώνουμε τους φοιτητές ότι έχει αναρτηθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Γραφείου Σίτισης Αλφαβητική Κατάσταση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ  ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019/20.

Μέχρι να εκδοθούν οι ΝΕΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ οι φοιτητές θα
μπορούν να σιτίζονται από 2/12/2019 δείχνοντας την ακαδημαϊκή
τους ταυτότητα

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

0