Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του δύο κατευθύνσεις:

Επικοινωνία 

0