ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Σχολή παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές σε κλάδους της Μηχανικής. Η Μηχανική (Engineering) είναι η ειδικότητα και το επάγγελμα της εφαρμογής τεχνολογικών κυρίως γνώσεων στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη κατασκευών, μηχανών ή συστημάτων, καθώς και στην επινόηση τεχνικών μεθόδων.

Επικοινωνία

  • Τηλ: 2310013932, 2310791251
  • fax: 2310791425

e-mail: infostef@teithe.gr

0