ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής προέκυψε από την συγχώνευση της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής τον Ιούνιο του 2013 σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2013(ΦΕΚ 123/03.06.2013). Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προέκυψαν από συγχώνευση, άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Η Σχολή παρέχει τετραετείς σπουδές και αποτελείται από τρία Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές σε τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές.

Επικοινωνία

  • Τηλ: 2310013321
  • fax: 2310791175

e-mail: infostegtrod@teithe.gr

0