ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Στόχος είναι, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και της τεχνολογίας, η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που είναι ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις σε όφελος των οικονομικών οργανισμών – επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας ως σύνολο.

Επικοινωνία

0