ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤ3

Σε συζήτηση με τον Πρύτανη Κωνσταντίνο Βαρσαμίδη, σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΤ3, προβλήθηκαν οι προοπτικές και η ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

0