ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια αγαθών «Για την κάλυψη των αναγκών της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιουπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε φωτοαντιγραφικό χαρτί», συνολικού προϋπολογισμου έως 2.480,0 ευρϊ με Φ.Π.Α. 24%.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 22/06/2020 και ώρα 12:00.

Δείτε όλη την προκήρυξη

0