ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΙΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για για προμήθεια «Διενέργεια μικροβιολογικής εξέτασης δειγμάτων νερού», συνολικού προϋπολογισμού έως 401,14 ευρώ (καθαρό ποσό 319,75 ευρώ + 24% ΦΠΑ).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 6-12-2019 και ώρα 14:00.

Δείτε όλη την προκήρυξη

0