ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αναγέννηση στηλών Απιονισμού

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για «Για την αναγέννηση στηλών Απιονισμού για τα εργαστήρια του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.426,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 22/06/2020 και ώρα 12:00.

Δείτε όλη την προκήρυξη

0