ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες όλων των Πανεπιστημιουπόλεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και των παραρτημάτων αυτών, προϋπολογισμού δαπάνης έως 18.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι Πέμπτη 23/07/2020 και ώρα 12:00

Δείτε όλη την προκήρυξη

Παραρτημα (doc)

0