ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος Φυσικοθεραπείας, με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία – Pediatric Physiotherapy»

Αίτηση ΠΜΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Παιδιατρική Φυσικοθερπαείας

Κανονισμό Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού

Προκήρυξη

0