Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

Στην αναπτυξιακή  ημερίδα για την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας  τη Δευτέρα  26 Ιουνίου 2017  στο Συνεδριακό  Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» της ΔΕΘ  συμμετείχε  ο Πρόεδρος  του ΑΤΕΙΘ . Συζητήθηκαν οι προτάσεις  των θεσμικών φορέων της περιφέρειας με στόχο την παραγωγική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο κατατέθηκαν  οι προτάσεις του ΑΤΕΙΘ  στη θεματική ενότητα «Παιδεία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» .

0