Αποστολή της Βιβλιοθήκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση, στο μέτρο που αυτές έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, τα ερευνητικά και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, φοιτητών και διοικητικών, καθώς και τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα της ευρύτερης Κοινότητας.

Η Βιβλιοθήκη πιο συγκεκριμένα στοχεύει στη:

• δημιουργία και ανάπτυξη μιας ισορροπημένη συλλογής για όλους τους τομείς της γνώσης που καλύπτονται από τα τμήματα που λειτουργούν στο Ίδρυμα.

• άμεση πρόσβαση στο υλικό της συλλογής της και σε υλικό άλλων Βιβλιοθηκών, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των χρηστών.

• προβολή της συλλογής και των υπηρεσιών της τόσο στους χρήστες όσο και στους εν δυνάμει χρήστες.

• συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς για τη διάδοση της πληροφορίας.

• διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα.

Η σύγχρονη δυναμική των υπηρεσιών που αναπτύσσονται από τις βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., η οποία παρακολουθεί συστηματικά ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στις εξελίξεις. Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο φυσικό της χώρο, καθώς πληθώρα πληροφοριών παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση (24/7). Το εύρος των υπηρεσιών της επεκτείνεται διαρκώς αντοποκρινόμενη στις απαιτήσεις του ακαδημαϊκού της ρόλου, τόσο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, ως μία σύγχρονη και αξιόλογη πηγή πληροφόρησης, που απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης επιστήμονες, ερευνητές κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Κόμβο της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

  • Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης:

Έφη Γρηγοριάδου
Τηλ. 2310 013 123
E-mail: library@the.ihu.gr

  • Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης:

Τριανταφυλλιά Τσούκα
τηλ.: 2310 013 693,
email: tsoukaf@ihu.gr

  • Δανειστικό τμήμα, Πληροφορίες

τηλ.: 2310 013 695, 2310 013 473
email: tsoukaf@ihu.gr, gxara@admin.teithe.gr

  • ΕΥΔΟΞΟΣ, Διαδανεισμός άρθρων περιοδικών

τηλ.: 2310 013 472
email: trzelka@admin.teithe.gr

  • ΕΥΡΗΚΑ

τηλ. 2310 013 699
email:gxara@admin.teithe.gr

  • Πληροφοριακό τμήμα, MOODLE

τηλ.: 2310 013 123,
email: library@the.ihu.gr

  • Διαδανεισμός Βιβλίων

τηλ.: 2310 013 699,
email: gxara@admin.teithe.gr

  • Σπουδαστήριο ΣΔΟ

τηλ.: 2310 013 234
email: tsoukaf@ihu.gr

  • Σπουδαστήριο ΣΕΥΠ

τηλ.: 2310 013 812
email: tsoukaf@ihu.gr