Αν και η ΔΑΣΤΑ μπορεί να αποτελεί μια άγνωστη λέξη για τους περισσότερους, είναι πολύ πιθανόν να τη συναντήσουν, ειδικά αν βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης εργασίας. Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)υποστηρίζει τους νέους αποφοίτους κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας με σκοπό να διευκολύνει τη μετάβαση από τις σπουδές στην επαγγελματική δράση. Αυτό γίνεται μέσω της ενημέρωσης των υποψηφίων για θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας, της οργάνωσης συνεντεύξεων με εκπροσώπους εταιρειών, καθώς και μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης και των σεμιναριακών μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Ειδικά σε μια περίοδο όπως η σημερινή, όπου το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι μεγάλο, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ξεκινώντας από τις υπηρεσίες που τους προσφέρει το ΑΤΕΙΘ.

Ήδη από το στάδιο των σπουδών με την πρακτική άσκηση επιτυγχάνεται η επαφή με τον εργασιακό χώρο, ενώ τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας.

Τέλος, μετά το πέρας των σπουδών προσφέρονται στους αποφοίτους εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με στρατηγικές αναζήτησης εργασίας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά καθημερινή ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής βιογραφικών στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της ΔΑΣΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, η ΔΑΣΤΑ δεν απευθύνεται μόνο στους νέους που αναζητούν πληροφόρηση για θέματα σπουδών και εργασίας, αλλά και σε εργοδότες που αναζητούν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου. Μέσω της συνεργασίας με τη ΔΑΣΤΑ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ και αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη, να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση, να αναζητήσουν υποψήφιο εργαζόμενο από τη βάση βιογραφικών αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ, καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή στο δίκτυο αποφοίτων (alumni).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Κόμβο του ΔΑΣΤΑ