ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019/20

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης να παραλάβουν την ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  ή να ανανεώσουν την παλαιά από τις 8 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020 ανυπερθέτως

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

0