ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Σε λειτουργία  τίθεται  το  νέο    γραφείο  πόλης  με οργανωτική  δομή   Κέντρου Εξυπηρέτησης  Φοιτητών   στο κέντρο της Θεσσαλονίκης  στην  περιοχή   Αγγελάκη 15  έναντι  της  Δ.Ε.Θ.     για την διευκόλυνση   των φοιτητών του ΑΤΕΙΘ,  την ενίσχυση  της  δυναμικής παρουσίας και εκπροσώπησης του ΑΤΕΙΘ   και την προβολή   των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του  και  της  ακαδημαϊκής του  ταυτότητας. Σε  μία  δύσκολη  αντικειμενικά  συγκυρία  προσπαθούμε  στα  πλαίσια  της  ανάπτυξης της  ακαδημαϊκής  εξωστρέφειας  του  Ιδρύματος  να επιτύχουμε  την  βελτιστοποίηση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στα  καλύτερα  κατά το  δυνατόν  συγκριτικά  επίπεδα ενός  σύγχρονου εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος.

 

  • Κέντρο Εξυπηρέτησης  Φοιτητών

Αγγελάκη 15 έναντι Δ.Ε.Θ. Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 261 487

email: kef@teithe.gr

0