Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης & έρευνας

Δείτε τα δυο αρχεία
α) Συμβολή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα (εδώ)

β) Δωρεάν Δοκιμαστική Πρόσβαση των Βιβλιοθηκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε Διεπιστημονικές Βάσεις Δεδομένων της ProQuest (μέχρι 10-7-2020) (εδώ)

Έφη Γρηγοριάδου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Τηλ. 2310 013123
E-mail: library@the.ihu.gr

0