Οι στόχοι της ερευνητικής πολιτικής του ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ είναι:

  • Η ενίσχυση ερευνητικών ομάδων των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ που ασχολούνται με την έρευνα.
  • Η ενίσχυση διεπιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών μελών από διαφορετικά τμήματα του ΑΤΕΙΘ.

Μέσα από τρεις κύριους άξονες οι οποίοι είναι:

  • Η υποστήριξη της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος.
  • Η υποστήριξη του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού.
  • Η ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού.