ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

προκήρυξη για μία θέση μέλους  ΔΕΠ βαθμίδας  Επίκουρου Κ…

Περισσότερα..

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΑΡ. 2018/19 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

Συμπληρωματική Προκήρυξη Εργαστηριακού Συνεργάτη του  τ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΑΡ. 2018/19 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ

Προκήρυξη Εργαστηριακού Συνεργάτη του  τμήματος Μηχανολ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΑΡ. 2018/19 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΛΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

Προκήρυξη Εργαστηριακού Συνεργάτη του Τμήματος Αισθητικ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΑΡ. 2018/19 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ

Προκήρυξη Εργαστηριακού Συνεργάτη του Τμήματος Βιβλιοθη…

Περισσότερα..

Προκηρύξεις Θέσεων: Εθνικού Εμπειρογνώμονα, Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση

Tρεις (3) Προκηρύξεις Θέσεων με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΑΡ. 2018/19 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προκήρυξη Εργαστηριακού Συνεργάτη του Τμήματος Τεχνολογ…

Περισσότερα..

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙ-Θ

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωσ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ MEK Χ.Ε. 2018-19 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: από 9.11.2018 έως 28.11.2018
Π…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Χ.Ε. 2018-19 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: από 17.10.2018 έως 5.11.2018
Π…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΜ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Η Σύγκλητος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 18/5-7-2018…

Περισσότερα..

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικ…

Περισσότερα..

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ-Θ

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωσ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ –  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειο…

Περισσότερα..

Προκήρυξη εκτάκτων XEIM-ΕΑΡ 2018-2019 Τμήμα Μηχανικών Πληρροφορικής ΤΕ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΜ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηρια…

Περισσότερα..