ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙ-Θ

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωσ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ MEK Χ.Ε. 2018-19 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: από 9.11.2018 έως 28.11.2018
Π…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Χ.Ε. 2018-19 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: από 17.10.2018 έως 5.11.2018
Π…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΜ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Η Σύγκλητος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 18/5-7-2018…

Περισσότερα..

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικ…

Περισσότερα..

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ-Θ

Προκήρυξη μίας θέσης βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωσ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ –  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειο…

Περισσότερα..

Προκήρυξη εκτάκτων XEIM-ΕΑΡ 2018-2019 Τμήμα Μηχανικών Πληρροφορικής ΤΕ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικ…

Περισσότερα..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΜ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηρια…

Περισσότερα..

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αλεξάνδρ…

Περισσότερα..

Προκήρυξη Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. για Έκτακτο Ε.Π.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
 
Για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργασ…

Περισσότερα..

Πρόσληψη Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε.

Το τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. του ΑΤΕΙΘ, προκειμένου…

Περισσότερα..

Πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ, προκειμένου να προβεί στ…

Περισσότερα..

Πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Η Σύγκλητος του ΑΤΕΙ–Θεσσαλονίκης στην με αρ. 10/19-04-2018 συν…

Περισσότερα..

Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π….

Περισσότερα..

Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ Τμ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π….

Περισσότερα..