ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ20/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙ…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ19/2018

Διακήρυξη 19/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος επαναληπτικός συνοπ…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ18/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για …

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ14/2018

Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ17/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός για την προμήθεια και εγκατάστασ…

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός Δ15/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός για την προμήθεια γραφι…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Τακτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ13/2018

Δ13/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Τακτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισ…

Read More

Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Ανάπτυξη υποδομών και εξ…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ09/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός επιλογής αναδόχου για την κατασκ…

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ11/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός για την κάλυψη των αναγκών του ΑΤ…

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ12/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός α) για την υποστήριξη το…

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός για την προμήθεια σταθε…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙ…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ06/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ06/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός επιλογής αναδόχο…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ07/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ07/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συνοπτικός επιλογής αναδόχο…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ05/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ05/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός για την …

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ04/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ04/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός για την …

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός για τον κ…

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συνοπτικός επιλογής αναδόχου …

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ δημόσιος συνοπτικός για την π…

Read More