Επείγουσα Ανακοίνωση Σίτιση

Mε απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, από 11 έως
24 Μαρτίου 2020
, ημέρες αναστολής της εκπαιδευτικής
διαδικασίας,  η ΣΙΤΙΣΗ στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
θα πραγματοποιείται με διανομή σε συσκευασία μιας χρήσεως
(πακέτο).

κατά τις συνήθεις ώρες που παρέχονται γεύματα  δηλαδή 12.00 –
16.30  και  17.30 – 21.00

Τόπος διανομής γευμάτων:

– Φοιτητικό Εστιατόριο που λειτουργεί στη Σίνδο εντός του Ιδρύματος και

– Φοιτητικό Εστιατόριο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση:
«Aγίου Σεραφείμ 4 (περιοχή Μπότσαρη)»

H Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

0