ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής προέκυψε από την συγχώνευση…

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ…

Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη γι…

Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,κατεύθυνση ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφα…

Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον τομ…

Τμήμα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας αποκτού…

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η Σχολή παρέχει τετραετείς σπουδές στους κλάδους της Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Βρεφονηπιοκομ…

Τμήμα ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  έχει στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτισ…

Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη, ικανά να αξιολογούν τραυματικές και …

Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής εκπαιδεύει και καταρτίζει πολυδύναμους νοσηλευτές, υπεύθυνους για την φρον…

Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής με βάση τις εξειδικευμένες, επιστημονικές και τεχνολογικές…

Τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημον…

Τμήμα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το τμήμα Αισθητικής-Κοσμητολογίας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής ικανά να επιλύουν…

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Σχολή παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές σε κλάδους της Μηχανικής. Η Μηχανική (Engineering) είνα…

Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς, ικανούς να αντιμετωπίζουν …

Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημον…

Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η φοίτηση στο Τμήμα Οχημάτων καλύπτει την ανάπτυξη και τις εφαρμογές της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρ…

Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και την εφ…

Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος του Τμήματος Αυτοματισμού είναι μηχανικός ικανός στην εφαρμογή της θεωρίας των συστη…

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή παρέχει τετραετείς προπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχ…

Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχν…

Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του δύο κατευθύνσεις:

ΚΑΤΕΥΘ…

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων με τις ειδικές κατευθύνσεις της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τ…

Τμημα Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημον…

Τμήμα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση των  σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Π…