ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΕΝΤΥΠΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ημερομηνίες Υποβολής Αίτησης Εισδοχής: 18/09/2017 – 06/10/2017

Ημερομηνίες Υποβολής Αίτησης Εισδοχής για τους φοιτητές από μεταγραφή: 13/11/2017 – 6/12/2017

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την σπουδαστική Εστία του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

 

Υπεύθυνη Δήλωση Οικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και Έντυπα

0