ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΕΝΤΥΠΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ημερομηνίες Υποβολής Αίτησης Εισδοχής: 30/09/2019 – 11/10/2019

Ημερομηνίες Υποβολής Αίτησης Εισδοχής για τους φοιτητές από μεταγραφή:  25/11/2019 – 29/11/2019

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την σπουδαστική Εστία του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Υπεύθυνη Δήλωση Οικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και Έντυπα

0