Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία. Περισσότερες πληροφορίες: στο Π.Δ. 285/1999 (ΦΕΚ A’ 245/15-11-99)

Απαιτήσεις εισαγωγής:

Με Απολυτήριο Λυκείου και εξετάσεις ή Απολυτήριο Τεχνικού ...

Continue Reading →
0

Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη για παραγωγή, τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων. Οι απόφοιτοι εκπαιδεύονται σε θέματα αντιμετώπισης ασθενειών, εντόμων, ζιζανίων, εμπορίας λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύνταξης μελετών, εκτίμησης ζημιών, αναλύσεις εδαφών, ελέγχου και πιστοποίησης παραγωγής βιολογικών προϊόντων και διαχείρισης προστασίας του γεωργικού και του γενικότερου οικοσυστήματος. Περισσότερες πληροφορίες: στο  Π.Δ. 285/1999 (ΦΕΚ A’ 245/15-11-99). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει ...

Continue Reading →
0

Tμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,κατεύθυνση ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην  παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων  ζωικής προέλευσης, υγεία των ζώων, βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων, καταρτισμός ειδικών σιτηρεσίων, εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, μελέτη και οργάνωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εμπορία και διακίνηση κτηνοτροφικών εξοπλισμών,  φαρμάκων, χημικών και βιολογικών προϊόντων. Επίσης, παραγωγή και διακίνηση ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, εμβρύων, τεχνητή σπερματέγχυση ζώων και έλεγχο γαλακτοπαραγωγής στα πλαίσια του προγράμματος γενετικής βελτίωσης. Περισσότερες πληροφορίες: στο Π.Δ. 285/1999 (ΦΕΚ ...

Continue Reading →
0

Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ειδικότερα, με τη χρήση των βιολογικών, χημικών, φυΤο σικών, μηχανικών και οικονομικών επιστημών καθώς και των τεχνολογιών πληροφόρησης, μελετώνται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο τα εξής:

  • η φύση των τροφίμων και των αιτιών αλλοίωσης τους,
  • οι μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης τους,
  • ο έλεγχος, η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας τους καθώς και η ανάπτυξη ...
Continue Reading →
0

Τμήμα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Διατροφολόγοι-Διαιτολόγοι σε τομείς όπως σχεδιασμός, προγραμματισμός, επίβλεψη και υποστήριξη της εκτέλεσης προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσμού σε χώρους μαζικής σίτισης, εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές μονάδες, εφαρμογή ειδικών μεθόδων διατροφικής υποστήριξης (εντερική και παρεντερική διατροφή), σχεδιασμός και εφαρμογή διατροφικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της πρόληψης ...

Continue Reading →
0

Τμήμα ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  έχει στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στελεχών ανώτερου επιπέδου, εξειδικευμένων στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή και στη φροντίδα για υγιή ανάπτυξη βρεφών και μικρών παιδιών από ...

Continue Reading →
0

Τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη, ικανά να αξιολογούν τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες του γνωστικού τους πεδίου, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, με σκοπό τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, την ανακούφιση από τον πόνο και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Παράλληλα το Τμήμα Φυσικοθεραπείας προάγει και την εφαρμοσμένη έρευνα, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη των στελεχών του. Γενικότερα οι Φυσικοθεραπευτές συνεισφέρουν στη ...

Continue Reading →
0

Τμήμα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής εκπαιδεύει και καταρτίζει πολυδύναμους νοσηλευτές, υπεύθυνους για την φροντίδα του ανθρώπου –υγιούς και ασθενή- την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας. Περισσότερες πληροφορίες στο Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α 159/14-6-89). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS, έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. ...

Continue Reading →
0

Τμήμα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής με βάση τις εξειδικευμένες, επιστημονικές και τεχνολογικές – κλινικές γνώσεις και ικανότητες που αποκτούν στην εκπαίδευση, μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά ως Μαίες – τες και ως βασικοί παράγοντες ασφαλούς μητρότητας στους ακόλουθους τομείς :

  • Αυτοδύναμα (ελεύθερη άσκηση μαιευτικού επαγγέλματος) ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Στην πρωτοβάθμια φροντίδα : Κ.Υ. Περιφερειακά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Κέντρα και Τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού, μονάδες μεταφοράς επειγόντων Μαιευτικών ...
Continue Reading →
0

Τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στους Ιατρικούς Τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών και σε οποιουσδήποτε άλλους που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Οι Τεχνολόγοι των Ιατρικών Εργαστηρίων εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των ιατρικών εργαστηρίων στους τομείς που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο κατόπιν ανάθεσης των Διευθυντών των Ιατρικών Εργαστηρίων. Εφαρμόζουν ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 3 123