ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MOODLE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MOODLE (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)

Οι διδάσκοντες καθηγητές που έχουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση
του προγράμματος Moodle, όπως ορισμός διδάσκοντα, προσθήκη Σημειώσεων ή
δημιουργία BigBlueButton) στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
παρακαλούνται να αποστέλλουν μήνυμα στο ε-μαιλ της Βιβλιοθήκης, στην κ.
Γρηγοριάδου Έφη (E-mail: library@the.ihu.gr)
και να γράφουν αναλυτικά το Αίτημά τους. Καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια, για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών από
απόσταση.

Έφη Γρηγοριάδου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τηλ. 6972773358

E-mail: library@the.ihu.gr

0