ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Eνημερώνουμε τους φοιτητές ότι, σύμφωνα με την αρ.6/3-4-2020
απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Διοικούσας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η
λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων  της Αλεξάνδρειας
Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ από τον Απρίλιο 2020.  Η έναρξη λειτουργίας  των θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας».

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

0