ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να  υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πράξης 44(ΦΕΚ 1965/7-6-2017)) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry).

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. λειτουργεί, με επιτυχία, για όγδοη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά και είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας,  Γεωπονίας (κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων), Χημικής Μηχανικής, Κτηνιατρικής,  καθώς και άλλων σχετικών με τα τρόφιμα επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως επίσης και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών.

Επίσης γίνονται δεκτοί και εργαζόμενοι και τα μαθήματα διεξάγονται τις απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες και τα Σαββατοκύριακα.

Στο Π.Μ.Σ. η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχουν δίδακτρα ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων που είναι :

Α Εξάμηνο

  • Προχωρημένη Στατιστική Επιστήμης Τροφίμων
  • Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP)
  • Σχεδιασμός & Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής
  • Προχωρημένες Μέθοδοι Εξέτασης των Τροφίμων
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης Τροφίμων

Β Εξάμηνο

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας [ISO 9001, ISO 22000 (GMP/GHP/ HACCP)]
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)
  • Νομοθεσία Τροφίμων
  • Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Πόρων (ERP)
  • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντος

 

Τα δύο τελευταία εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν την αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. από την ιστοσελίδα http://www.food.teithe.gr και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα οδηγό σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ στο τηλέφωνο 2310-013369.

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

0