ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκε και  έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία  με  την εγκατάσταση  και   προμήθεια εξοπλισμού  η διαμόρφωση  της  νέας αίθουσας εκδηλώσεων «Φίλιππος» (150 ατόμων),   που  διατίθεται  πλέον με δυνατότητες πολλαπλών χρήσεων. Διευρύνεται  πλέον  σημαντικά  μέσα  σε  μία  δύσκολη  οικονομική  συγκυρία  η  δυνατότητα  εξυπηρέτησης  των   αυξημένων    εκπαιδευτικών  αναγκών  του   ΑΤΕΙΘ.  Με την  προσεχή  ολοκλήρωση και  του  νέου  αμφιθεάτρου  «Αλέξανδρος» (500 ατόμων)  και  την  πλήρη  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων και  του  εξοπλισμού  της  αίθουσας  «Ολυμπία» (100 ατόμων) δημιουργείται  για πρώτη  φορά  ένα  δίκτυο  πολυχρηστικών    χώρων  με εξοπλισμό  υψηλών  προδιαγραφών  που  διατίθεται  για  τις  ανάγκες  εκπαίδευσης  και  κάθε  είδους  εκδηλώσεων  του  ΑΤΕΙΘ  μέσα  από  την  νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:

https://goo.gl/yaepIU για  την  Αίθουσα  «Φίλιππος» και   https://goo.gl/guITgk  για  την  Αίθουσα  «Ολυμπία», όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα του χώρου και για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις (πληροφορίες : 1658).

 

0