ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΤΕΙ/Θ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 50.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ 14/2017

0