Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 37 »


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/25 11:41:51
Ο κύκλος
Προκήρυξη Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΙΔΒΕ - ΑΤΕΙΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ
με τίτλο:
«Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση της Φυσικοθεραπείας & Αρχές Διοίκησης - Θέματα Ηθικής»Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/10 15:48:44
Ο κύκλος
Το ερευνητικό έργο «Ψηφιακός Οδηγός Ειδικοτήτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» εστιάζεται στη διερεύνηση και επικαιροποίηση των αναλυτικών προφίλ των ειδικοτήτων/ επαγγελμάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και στην ανάπτυξη ενός καινοτομικού συστήματος λογισμικού διαχείρισης των προφίλ αυτών των επαγγελμάτων.
Ο ψηφιακός αυτός οδηγός αποτελείται από ένα σύνολο συνεργαζόμενων βάσεων διδομένων. Για τη δημιουργία του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες σύνθετων αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων, καθώς και διαδικτυακού προγραμματισμού. Η επικοινωνία των χρηστών του συστήματος είναι διαδραστική και απαντώνται όλα τα πιθανά ερωτήματά τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές των επαγγελμάτων ΤΕΙ.
Οι κατηγορίες χρηστών, στις οποίες απευθύνεται ο ψηφιακός χάρτης είναι :
• Οι τελειόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης για να ενημερωθούν και να προσανατολιστούν επαγγελματικά για τις ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ελληνικά ΤΕΙ,
• Οι τελειόφοιτοι και νέοι απόφοιτοι των ΤΕΙ για να πληροφορηθούν για τις περαιτέρω δυνατότητες σπουδών και σταδιοδρομίας στην ειδικότητά τους,
• Τα ελληνικά ΤΕΙ και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύουν στην έγκυρη επαγγελματική ενημέρωση και την ομαλή είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και
• Οι ερευνητές που ασχολούνται με τα ζητήματα σύνδεσης εκπαίδευση και αγοράς εργασίας.


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://diguipro.it.teithe.gr/ για να
• πληροφορηθείτε για το Τμήμα που σας ενδιαφέρει
• αναζητήσετε Τμήματα σχετικά με την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει
• διαβάσετε τους Οδηγός Επαγγελμάτων των ΤΕΙ

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/5 14:18:23
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός για την προμήθεια επίπλων και την επισκευή επίπλων εργαστηρίου για τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης (24.300,00 €) είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ με το ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/3 15:43:21
Ο κύκλος
Βράβευση που αφορά στον Διαγωνισμό Καλύτερη Περιβαλλοντική Δράση

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/28 12:59:22
Ο κύκλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ :"ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 90.000,00€ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ"

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/28 12:04:59
Ο κύκλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 3 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.500,00 ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ"

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/22 14:37:09
Ο κύκλος
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/22 12:45:57
Ο κύκλος
Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για τη διοργάνωση της «1ης Εβδομάδας Οικονομίας και Πολιτισμού», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/20 12:06:35
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά αιτούμενη υπηρεσία, για παροχή υπηρεσιών για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του ΑΤΕΙ-Θ για έξι (6) μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης (4.998,96 €) τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών με το ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/19 10:37:14
Ο κύκλος
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥΠ, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία αντί για την Τρίτη 19/05/2015, την Τετάρτη 20/5/2015 και την Πέμπτη 21/5/2015 σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/19 10:09:18
Ο κύκλος
- Προκ. 1 θέσης Τακτικού Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ.

- Προκ. 2 θέσεων Τακτικού Ε.Π. από το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ.

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/18 11:25:56
Ο κύκλος
Εθελοντική Αιμοδοσία στις 20 & 21-05-2015 (Τετάρτη & Πέμπτη)
09π.μ. - 13.00μμ. στο Τμήμα Περίθαψης & Κοινωνικής μέριμνας

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/14 15:24:04
Ο κύκλος
Η ΗΜΕΡΙΔΑ: «Περιβάλλον και Επιπτώσεις στην Κοινωνία και στον Άνθρωπο» που συνδιοργάνωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στις 13η Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τη στοχευμένη εσωστρέφεια του ΑΤΕΙΘ.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/12 14:37:15
Ο κύκλος
Πρόσκληση ενδιαφέροντος επιμορφωτικών προγραμμάτων του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/12 10:16:09
Ο κύκλος
ο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων». Αιτήσεις από 20/5/15 έως 22/6/15.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/6 9:48:21
Ο κύκλος
To Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού & Τεχνικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θ, εκφράζει την αντίθεσή του στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεσμεύει τα ταμειακά διαθέσιμα του ιδρύματος και θα βρίσκεται στο πλευρό της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙ-Θ σε οποιαδήποτε αγωνιστική ενέργεια υπερασπίζει το αυτοδιοίκητο του ιδρύματος και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/4/30 15:37:06
Ο κύκλος
Νέα προθεσμία υποβολής άρθρων στο Συνέδριο ICCMI 2015 που συνδιοργανώνει το ΑΤΕΙΘ με το Kingston University: 18 Μαΐου 2015 (http://www.iccmi2015.org.uk/)

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/4/29 12:41:17
Ο κύκλος
Κατατέθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή του ΑΤΕΙ-Θ κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η διοίκηση του ΑΤΕΙ-Θ υπερασπιζόμενη τα δίκαια αιτήματα της ακαδημαϊκής της κοινότητας από την οποία έχει λάβει εντολή για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος και την συνέχιση της παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου προς τους φοιτητές του κατέθεσε, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, προσφυγή κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία μεταφέρονται τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με την προσφυγή αυτή ζητείται η άμεση αναστολή αλλά και η ακύρωσή της Π.Ν.Π. καθώς η δέσμευση αυτών των χρημάτων θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αδυναμία λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Η Πράξη αυτή πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και η διοίκηση του ΑΤΕΙ-Θ αποφάσισε να δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση την έντονη αντίθεσή της, διεκδικώντας τα στοιχειώδη για μία αξιοπρεπή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές της.

Όπως και στο πρόσφατο παρελθόν που απειλήθηκε η ίδια η υπόσταση του Ιδρύματος έτσι και τώρα θα αγωνιστούμε για το καλό της ακαδημαϊκής κοινότητας, υπηρετώντας την αποστολή μας, τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομιμότητα.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/4/24 9:26:35
Ο κύκλος
Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ στην 11/22-4-20155 συνεδρίασή του αποφάσισε
κατά πλειοψηφία

· Εντέλει το νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος όπως καταθέσει ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της από 20-04-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/τ.Α/20-04-2015).
· Εντέλει την μη κίνηση ή μεταφορά ποσού εκ των διαθεσίμων των τραπεζικών λογαριασμών του Ιδρύματος εκτός αυτών που αφορούν πληρωμές προμηθευτών και παροχής υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, μέχρι να υπολογιστεί επακριβώς και αναλυτικά το ύψος των ανειλημμένων τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων του ΑΤΕΙ-Θ όπως αυτές αποτυπωθούν σε σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ-Θ ως αρμοδίου οργάνου.

Η απόφαση ελήφθη με την ψήφο των εσωτερικών μελών του ΑΤΕΙΘ
1. Πέτρου Χρήστος, Προεδρεύων
2. Κλεφτούρης Δημήτριος, Μέλος
3. Κυρανάς Ευστράτιος, Μέλος
4. Λαλούμη-Βιδάλη Ευαγγελία, Μέλος
5. Λυμπερόπουλος Αριστοτέλης, Μέλος
6. Μπελίδης Αθανάσιος, Μέλος
7. Ουλίτσιο Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Φοιτητών

Το μέλος του Συμβουλίου κος Σταμάτης Δημοσθένης δήλωσε παρών. Το μέλος του Συμβουλίου κος Παπαδιοδώρου Γεώργιος μη συμμετέχων.
Τα μέλη του Συμβουλίου διαβεβαιώνουν την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΤΕΙΘ ότι σε δύσκολες στιγμές με σθένος και αποφασιστικότητα θα προασπίσουν την βιωσιμότητα και τον θεσμικό ρόλο του ΑΤΕΙ-Θ.Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/4/22 14:30:00
Ο κύκλος
Αγαπητοί και αγαπητές Συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την έντονη αγανάκτησή μας για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία δεσμεύονται τα ταμειακά υπόλοιπα του Ιδρύματος, οδηγώντας το σε βέβαιο οικονομικό μαρασμό.

Η πράξη αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας μακρόχρονης και διαρκούς μείωσης των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν καταλήξει σε ένα μικρό κλάσμα του αρχικού τους μεγέθους. Ακόμη χειρότερα, έρχεται σε συνέχεια κουρέματος και του PSI, από το οποίο τα ιδρύματα δεν έχουν καταφέρει να συνέλθουν ακόμη, και το οποίο η παρούσα κυβέρνηση είχε καταγγείλει έντονα ενώ είχε δεσμευτεί ότι δε θα επαναλάβει.

Αντιθέτως, με την ενέργειά της αυτή η πολιτεία παρεμβαίνει ωμά στο αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, καταστρατηγώντας τη νομιμότητα και ευτελίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης αφού την τοποθετεί στην Προκρούστεια κλίνη των μνημονιακών επιταγών, οδηγώντας με βεβαιότητα στην πλήρη απαξίωσή της. Αυτό έρχεται ως το τελειωτικό χτύπημα, μιας και τα τελευταία χρόνια το ΑΤΕΙ-Θ δεν έχει καθόλου θέρμανση, το προσωπικό έχει μειωθεί στο ελάχιστο και τα κονδύλια των λειτουργικών δαπανών είναι ανεπαρκέστατα. Ακόμη και για το μείζον ζήτημα της λειτουργίας της φοιτητικής εστίας που βρίσκεται στο χώρο του ΑΤΕΙ-Θ δεν βρέθηκε καμία λύση, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του ιδρύματος προς κάθε κατεύθυνση.

Με την Δαμόκλειο σπάθη των δραστικών περικοπών να κρέμεται πάνω από το κεφάλι των ιδρυμάτων είναι αδύνατος οποιοσδήποτε προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός, ενώ απειλείται άμεσα η βιωσιμότητα και ο θεσμικός ρόλος τους.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε κάθε ενέργεια δέσμευσης των ταμειακών υπολοίπων και καλούμε σε συστράτευση τους συλλόγους των Καθηγητών, Διοικητικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ, Έκτακτου Προσωπικού και Φοιτητών, σε ένα δίκαιο αγώνα που θα διαφυλάξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της δωρεάν Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως πρώτοι ξεκινήσαμε την αντίδραση και τον αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο Αθηνά, το οποίο καταφέραμε να αντιστρέψουμε στο μεγαλύτερο μέρος του με τους δίκαιους αγώνες μας, έτσι και τώρα θα αγωνιστούμε για μία τριτοβάθμια εκπαίδευση που δε θα καταλήξει επαίτης των μνημονιακών συμβάσεων.

Συναδελφικά

Κώστας Βαρσαμίδης
Παναγιώτης Τζιώνας

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
(1) 2 3 4 ... 37 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.