Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 42 »


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/30 13:49:15
Ο κύκλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης έκτασης τετρακοσίων δέκα στρεμμάτων (410,00) με ελάχιστη τιμή μίσθωσης τριάντα τέσσερα ευρώ ανά στρέμμα το έτος και εκατόν εβδομήντα δύο στρεμμάτων (172,00) με ελάχιστη τιμή μίσθωσης είκοσι πέντε ευρώ ανά στρέμμα ανά έτος, του Αγροκτήματος του ΑΤΕΙ/Θ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δύο έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/27 9:15:55
Ο κύκλος
Ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία του ΑΤΕΙΘ συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2016 με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα αναφορικά με την επικαιροποίηση του ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ εκφράστηκε το έντονο ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του ΑΤΕΙΘ. Παράλληλα τέθηκε το πλαίσιο των εκδηλώσεων της επίσημης αναγόρευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙΘ.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/24 14:20:00
Ο κύκλος
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- εσωτερικά μέλη: http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-3dc8-af8a.pdf
- εξωτερικά μέλη: http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-3dd7-c5d3.pdf

Έγκριση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- έγκριση εκλογικών καταλόγων: http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-9743-bfba.pdf
- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-9756-a5ff.pdf

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
- εκλογικοί κατάλογοι: http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-f5f7-740c.pdf

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων χώρου και χρόνου διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας, τεχνικές λεπτομέρειες εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
- http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-d590-1603.pdf

Πινακας Υποψηφιων
- http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-1d55-d86f.pdf

Βιογραφικά Υποψηφίων
- http://www.teithe.gr/uploads/CV.zip

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Ορισμός εφορευτικών επιτροπών
- http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-8c80-c88d.pdf

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για ανάρτηση
- http://www.teithe.gr/uploads/c3fbf0fb-f291-b83f.pdf

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/24 11:57:27
Ο κύκλος
Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/23 15:23:29
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις λειτουργικές ανάγκες του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) με ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/21 13:26:38
Ο κύκλος
Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry). Παράταση αιτήσεων έως 1/7/2016!Τζιαμπάση Ευθυμία

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τηλ.: 2310013369

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/16 15:10:00
Ο κύκλος
Έγκριση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/15 15:22:11
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός για την προμήθεια και τοποθέτηση βιντεοπροβολέων, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στους εκπαιδευτικούς χώρους του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) με ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/15 15:16:18
Ο κύκλος
Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/10 13:33:47
Ο κύκλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση θερμοκηπίων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων του ΑΤΕΙ/Θ για χρονικό διάστημα δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/10 9:30:00
Ο κύκλος
Σε μια σεμνή τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης απένειμε στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, το μετάλλιο Α΄ Τάξεως «ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Παρευρέθηκαν, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Παναγιώτης Τζιώνας και αντιπροσωπεία του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ-Θ τόνισε ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή για το Ίδρυμα καθώς ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μία από τις πλέον εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας η πολιτική αντίληψη του οποίου, μπροστά από την εποχή της διακατέχεται από σεβασμό στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, εμπιστοσύνη στην ατομική πρωτοβουλία, σταθερό προσανατολισμό προς την Ευρώπη και συμμετοχή στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με την ενεργό παρουσία του, τις παρεμβάσεις του, με την πείρα και το πολιτικό του αισθητήριο συνεχίζει και σήμερα την πολύτιμη προσφορά του στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη συγκίνηση του και ευχαρίστησε για την απονομή της τιμητικής διάκρισης. Εκείνο που χαρακτήρισε την πολιτική μου δραστηριότητα ήταν το πάθος της συμμετοχής. Θεωρώ, ότι εμείς οι πολιτικοί, αυτό οφείλουμε στο λαό που υπηρετούμε. Με την αδιάλειπτη ενεργό συμμετοχή μας στα κοινά, να συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός οράματος, με ρεαλισμό, αλλά πάντοτε στη βάση κάποιων απαραβίαστων αρχών σε όφελος του λαού.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/8 17:00:00
Ο κύκλος
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/7 14:54:21
Ο κύκλος
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/3 15:32:03
Ο κύκλος
Με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπολέως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης. Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως παρευρέθηκε και ο Γραμματέας του ΑΤΕΙ-Θ κ. Νικόλαος Τσίτσης.

Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ-Θ, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που συνδέουν το Ίδρυμα με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και τόνισε το σημαντικό πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί. Η Ιερά Μητρόπολη υποστηρίζει 18 Ενοριακά Συσσίτια και 14 Τράπεζες Τροφίμων. Λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο “Υγεία” και Κοινωνικό Φαρμακείο. Στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας “Σπουδή” συμμετέχουν 925 μαθητές, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει το κέντρο προστασίας ανηλίκων Αγίου Νεκταρίου “Φάρος του Κόσμου”.

Το Ίδρυμα θα συνεχίσει να επιδιώκει συνεργασία σε κάθε επίπεδο με σεβασμό και αγάπη προς την εκκλησία και θα σταθεί αρωγός σε κάθε υποστηρικτική προσπάθεια καταβάλλεται από την Ιερά Μητρόπολη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την πλευρά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης επισήμανε ότι είναι καίριας σημασίας η ενδυνάμωση των σχέσεων με το ΑΤΕΙ-Θ καθώς η κοινωνική προσφορά και η υπεράσπιση των πανανθρώπινων αξιών αποτελούν προτεραιότητα της εκκλησίας και ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/3 15:30:00
Ο κύκλος
Με τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη είχε συνάντηση εργασίας στην Βουλή αντιπροσωπεία της Διοίκησης του ΑΤΕΙΘ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το ΑΤΕΙΘ για την υλοποίηση μιας νέας πορείας επαναπροσδιορισμού των ποιοτικών στοιχείων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναπτύχθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση αναφορικά με τη δημιουργία ενός πλαισίου αξιοποίησης των επιστημονικών δυνατοτήτων των ΑΕΙ προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής διαμόρφωσης ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Παναγιώτης Τζιώνας.

Ο κ. Σημίτης είναι γνώστης των οικονομικών και λειτουργικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τόνισε την αναγκαιότητα αξιοποίησης των επιστημονικών και ερευνητικών υποδομών της με βάση τα ζητούμενα χαρακτηριστικά από τον επιχειρηματικό κλάδο για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/6/1 10:30:00
Ο κύκλος
Θεσσαλονίκη 31-05-2016

Δελτίο Τύπου

Σε μια πανηγυρική ειδική τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στις 19:00μμ στην Ιερή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης, απένειμε στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο την ύψιστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, ήτοι του μεταλλίου Α΄ Τάξεως «ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία απονέμεται σε άτομα υψηλού διεθνούς κύρους που διακρίθηκαν για το ξεχωριστό έργο τους και την ιδιαίτερη συνεισφορά τους στην προαγωγή και προώθηση των Εκπαιδευτικών Ερευνητικών και Τεχνολογικών θεμάτων σε διεθνές επίπεδο, εις αναγνώρισιν της πολυσχιδούς παρουσίας του καθώς και του πολυτίμου και σημαντικού έργου του σε στιγμές ιδιαίτερα κρίσιμες για τη χώρα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης, Πρόεδρος του ΑΤΕΙ-Θ, ανέφερε στην προσφώνηση του, ότι το ΑΤΕΙ-Θ είναι ένα κατεξοχήν πνευματικό Ίδρυμα που παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους νέους. Με μια Ιστορική πορεία 40 χρόνων, σε αυτές τις δύσκολες για τη χώρα στιγμές το όραμα του ΑΤΕΙ-Θ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, της έρευνας και της διδασκαλίας η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό και οι δεσμοί με την εκκλησία μπορούν να συμβάλλουν στη συνέχιση και την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε στο χαιρετισμό του το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Σάββας Αναστασιάδης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννης Λαζαρίδης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, του ΠΑΣΟΚ, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης, ,από το Γ’ Σώμα Στρατού Υποστράτηγος Μπονώρας Δημήτριος, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Β.Ανεστίδης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιωάννης της Ι.Μ. Λαγκαδά, ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης Πατήρ Στέφανος, ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και εκπρόσωπος του κ.κ. Βαρνάβα Πατήρ Διονύσιος.

Επίσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, καθηγητές, πλήθος φοιτητές και πολίτες της πόλης.

Επίσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των στρατιωτικών και εκκλησιαστικών αρχών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, καθηγητές, πλήθος φοιτητές και πολίτες της πόλης.Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε download το συμπιεσμένο αρχείο με τις φωτογραφίες και το κείμενο του Δελτίου Τύπου.
https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/AL1knfrzaKS0O2b

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθησετε το βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=dalGR38fK38&feature=youtu.be

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/5/30 12:40:36
Ο κύκλος
Σας ενημερώνουμε ότι τo Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έγινε μέλος του Oracle Academy.

Τα οφέλη για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ από τη συμφωνία με την Oracle για συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του Oracle Academy είναι:

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/5/26 12:53:18
Ο κύκλος
Παρακολουθήστε την συνέντευξη του προέδρου του ΑΤΕΙΘ κ. Βαρσαμίδη Κωνσταντίνου στον τηλεοπτικό σταθμό ATLAS TV πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/HWcir405ExKjnAk

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/5/26 11:45:47
Ο κύκλος
Το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας Διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία στις 31/5/2016 και 01/06/2016.
(απαραίτητος ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός Διαβατηρίου)

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2016/5/20 14:43:52
Ο κύκλος
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24.05.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ.μ.-14.00
ΧΩΡΟΣ:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Σ.Δ.Ο. (1ος όροφος)
Η διοίκηση του Α.Τ.Ε.Ι./Θ. και το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Σ.Δ.Ο.) του Α.Τ.Ε.Ι./Θ. σας προσκαλούν σε Ημερίδα-Αφιέρωμα στο τελευταίο έργο (συλλογή διηγημάτων) του συγγραφέα Τόλη Νικηφόρου με τίτλο: Αγνώστου Στρατιώτου.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 
(1) 2 3 4 ... 42 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.