Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 38 »


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/9/3 13:43:57
Ο κύκλος
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Αισθητικής-Κοσμητολογίας και Ιατρικών Εργαστηρίων με τίτλο: "Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας & SPA"

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/9/2 13:08:19
Ο κύκλος
Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙΘ, λόγω της δημιουργίας επιπλέον, των προβλεπομένων, θέσεων, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργική Απόφαση 90352/Ε5(ΦΕΚ 1906/7-9-2009) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Quality Management and Production Organization Systems for the Food Industry).Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του ΠΜΣΡαφαηλίδης Στυλιανός

Καθηγητής

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/8/28 14:30:00
Ο κύκλος
ΠΜΣ
Τμήματος Τεχν. Γεωπόνων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/8/4 15:49:08
Ο κύκλος
Ανάκληση διακήρυξης υπ΄αριθ. 12/2015 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού τακτικού διεθνή διαγωνισμού

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/31 10:20:00
Ο κύκλος
Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ),
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε διοικητικό προσωπικό, προτίθεται να δεχτεί
αιτήσεις για μετάταξη μόνιμου προσωπικού από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή
Ν.Π.Δ.Δ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική
αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου του ΑΤΕΙ/Θ (Ταχυδρομική
Διεύθυνση Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του
Ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-07), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/31 8:20:00
Ο κύκλος
Προκήρυξη Επιστ. και Εργαστ. Συνεργατών, για τα Τμήματα :
α. Τμ. Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ
β. Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/15 8:46:22
Ο κύκλος
Προκήρυξη Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της ΣΕΥΠ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/3 15:51:07
Ο κύκλος
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοιχτός τακτικός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του ΑΤΕΙ/Θ συνολικής επιφάνειας 45.000 τ.μ., του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων σε ακτίνα 30 μέτρων, καθώς επίσης και ειδικού χημικού καθαρισμού και απολύμανσης εργαστηρίων του ΑΤΕΙ/Θ, για τρία (3) έτη.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/2 14:02:19
Ο κύκλος
Παρακαλούμε όπως διευκολυνθεί το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ καθώς και οι φοιτητές στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο δημοψήφισμα που θα διενεργηθεί της 5η Ιουλίου τ.ε, και συγκεκριμένα να αναβληθεί η διενέργεια εξετάσεων την Παρασκευή 3/7 και τη Δευτέρα 6/7.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/25 11:41:51
Ο κύκλος
Προκήρυξη Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΙΔΒΕ - ΑΤΕΙΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ
με τίτλο:
«Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση της Φυσικοθεραπείας & Αρχές Διοίκησης - Θέματα Ηθικής»Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/10 15:48:44
Ο κύκλος
Το ερευνητικό έργο «Ψηφιακός Οδηγός Ειδικοτήτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» εστιάζεται στη διερεύνηση και επικαιροποίηση των αναλυτικών προφίλ των ειδικοτήτων/ επαγγελμάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και στην ανάπτυξη ενός καινοτομικού συστήματος λογισμικού διαχείρισης των προφίλ αυτών των επαγγελμάτων.
Ο ψηφιακός αυτός οδηγός αποτελείται από ένα σύνολο συνεργαζόμενων βάσεων διδομένων. Για τη δημιουργία του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες σύνθετων αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων, καθώς και διαδικτυακού προγραμματισμού. Η επικοινωνία των χρηστών του συστήματος είναι διαδραστική και απαντώνται όλα τα πιθανά ερωτήματά τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές των επαγγελμάτων ΤΕΙ.
Οι κατηγορίες χρηστών, στις οποίες απευθύνεται ο ψηφιακός χάρτης είναι :
• Οι τελειόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης για να ενημερωθούν και να προσανατολιστούν επαγγελματικά για τις ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ελληνικά ΤΕΙ,
• Οι τελειόφοιτοι και νέοι απόφοιτοι των ΤΕΙ για να πληροφορηθούν για τις περαιτέρω δυνατότητες σπουδών και σταδιοδρομίας στην ειδικότητά τους,
• Τα ελληνικά ΤΕΙ και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύουν στην έγκυρη επαγγελματική ενημέρωση και την ομαλή είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και
• Οι ερευνητές που ασχολούνται με τα ζητήματα σύνδεσης εκπαίδευση και αγοράς εργασίας.


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://diguipro.it.teithe.gr/ για να
• πληροφορηθείτε για το Τμήμα που σας ενδιαφέρει
• αναζητήσετε Τμήματα σχετικά με την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει
• διαβάσετε τους Οδηγός Επαγγελμάτων των ΤΕΙ

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/5 14:18:23
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός για την προμήθεια επίπλων και την επισκευή επίπλων εργαστηρίου για τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης (24.300,00 €) είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ με το ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/6/3 15:43:21
Ο κύκλος
Βράβευση που αφορά στον Διαγωνισμό Καλύτερη Περιβαλλοντική Δράση

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/28 12:59:22
Ο κύκλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ :"ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 90.000,00€ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ"

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/28 12:04:59
Ο κύκλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 3 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 105.500,00 ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ"

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/22 14:37:09
Ο κύκλος
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/22 12:45:57
Ο κύκλος
Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για τη διοργάνωση της «1ης Εβδομάδας Οικονομίας και Πολιτισμού», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/20 12:06:35
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά αιτούμενη υπηρεσία, για παροχή υπηρεσιών για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του ΑΤΕΙ-Θ για έξι (6) μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης (4.998,96 €) τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών με το ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/19 10:37:14
Ο κύκλος
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της ΣΕΥΠ, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία αντί για την Τρίτη 19/05/2015, την Τετάρτη 20/5/2015 και την Πέμπτη 21/5/2015 σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/5/19 10:09:18
Ο κύκλος
- Προκ. 1 θέσης Τακτικού Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ.

- Προκ. 2 θέσεων Τακτικού Ε.Π. από το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ.

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 
(1) 2 3 4 ... 38 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.