Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 139 »


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/1/30 14:54:58
Ο κύκλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/1/28 15:25:27
Ο κύκλος
Προθεσμία για συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης : 3/2 έως 28/2/15.
Κατάθεση δικαιολογητικών : 3/2 έως 28/2/15.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, αναζητήστε τα σε
προηγούμενη ανάρτηση του γραφείου σίτισης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙΘ.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/1/26 13:48:23
Ο κύκλος
EuroMed
Academy of Business -8th Annual Conference

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/1/21 14:50:00
Ο κύκλος
Παροχή διόρθωσης σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό Δ01/2015 με ΑΔΑΜ:15PROC002529839/16-01-2015

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/1/20 15:53:51
Ο κύκλος
Περιβάλλον και Επιπτώσεις στην Κοινωνία και στον Άνθρωπο

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 
(1) 2 3 4 ... 139 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.