Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 130 »


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2014/9/29 13:16:22
Ο κύκλος
Γερμανικά για όλα τα Τμήματα του ΑΤΕΙ/Θ για το Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2014/9/29 13:16:08
Ο κύκλος
Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας και Ορολογίας για το Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2014/9/29 9:49:34
Ο κύκλος
Δημόσιος Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλώσιμου χημικού υλικού και υλικού εκπαίδευσης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών ΣΕΥΠ και ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙ/Θ στη Σίνδο, προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 € με Φ.Π.Α.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2014/9/29 9:46:59
Ο κύκλος
Δημόσιος Τακτικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης των φοιτητών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του παραρτήματός του στα Νέα Μουδανιά, με το σύστημα της κάρτας σίτισης πρωινού, γεύματος και δείπνου την ημέρα, για τρία (3) έτη, (1 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Αυγούστου 2018) συνολικού προϋπολογισμού 5.580.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2014/9/26 16:07:05
Ο κύκλος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενσιρώματος αραβοσίτου σε σάκους, για τη διατροφή των αγελάδων του αγροκτήματος του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 
(1) 2 3 4 ... 130 ».: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.