Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 149 »


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/8/28 14:30:00
Ο κύκλος
ΠΜΣ
Τμήματος Τεχν. Γεωπόνων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/8/4 15:49:08
Ο κύκλος
Ανάκληση διακήρυξης υπ΄αριθ. 12/2015 ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού τακτικού διεθνή διαγωνισμού

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/31 10:20:00
Ο κύκλος
Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ),
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε διοικητικό προσωπικό, προτίθεται να δεχτεί
αιτήσεις για μετάταξη μόνιμου προσωπικού από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή
Ν.Π.Δ.Δ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική
αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου του ΑΤΕΙ/Θ (Ταχυδρομική
Διεύθυνση Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του
Ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-07), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/31 8:20:00
Ο κύκλος
Προκήρυξη Επιστ. και Εργαστ. Συνεργατών, για τα Τμήματα :
α. Τμ. Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ
β. Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/15 8:46:22
Ο κύκλος
Προκήρυξη Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της ΣΕΥΠ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 
(1) 2 3 4 ... 149 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.