Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
(1) 2 3 4 ... 148 »


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/31 10:20:00
Ο κύκλος
Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ/Θ),
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε διοικητικό προσωπικό, προτίθεται να δεχτεί
αιτήσεις για μετάταξη μόνιμου προσωπικού από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή
Ν.Π.Δ.Δ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική
αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου του ΑΤΕΙ/Θ (Ταχυδρομική
Διεύθυνση Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του
Ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-07), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/31 8:20:00
Ο κύκλος
Προκήρυξη Επιστ. και Εργαστ. Συνεργατών, για τα Τμήματα :
α. Τμ. Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ
β. Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Προκηρύξεις Προσωπικού Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/15 8:46:22
Ο κύκλος
Προκήρυξη Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της ΣΕΥΠ

Συντάκτης: xkitsos2
Αρχεία:
 


Διαγωνισμοί Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/3 15:51:07
Ο κύκλος
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοιχτός τακτικός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων του ΑΤΕΙ/Θ συνολικής επιφάνειας 45.000 τ.μ., του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων σε ακτίνα 30 μέτρων, καθώς επίσης και ειδικού χημικού καθαρισμού και απολύμανσης εργαστηρίων του ΑΤΕΙ/Θ, για τρία (3) έτη.

Συντάκτης: Γραφείο Διαγωνισμών
Email επικοινωνίας: diagonismoi@admin.teithe.gr
Αρχεία:
 


Γενικές Η διαγώνιος γραμμή    2015/7/2 14:02:19
Ο κύκλος
Παρακαλούμε όπως διευκολυνθεί το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ καθώς και οι φοιτητές στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο δημοψήφισμα που θα διενεργηθεί της 5η Ιουλίου τ.ε, και συγκεκριμένα να αναβληθεί η διενέργεια εξετάσεων την Παρασκευή 3/7 και τη Δευτέρα 6/7.

Συντάκτης: Web Admin
Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr
Αρχεία:
 
(1) 2 3 4 ... 148 »

.: Πρόσφατες Ανακοινώσεις :.